ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
select

Họ tên: Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 201
Họ tên: Văn Hoàng Quân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 48
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 59
Họ tên: Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 16
Họ tên: Lâm Tử Vân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1
Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 19
Họ tên: Lâm Phương Thiên Lam
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 3
Họ tên: Trần Thị Ánh Hồng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 271
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Oanh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 579
Họ tên: Nguyễn Thị Gàng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1169
Họ tên: Trịnh Thị Kim Truyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ngân hàng VietinBank
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 173
Họ tên: Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 203
Họ tên: Một cửa PCCC
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 513
Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 217
Họ tên: Phan Việt Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1139
Họ tên: Ngô Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1103
Họ tên: Huỳnh Hữu Minh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 175
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Công Thương
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1201
Họ tên: Nguyễn Thị Út Hiền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 168
Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 325
Họ tên: Lê Thị Liễu
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Lao động, TBXH
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1256
Họ tên: Trương Thị Ngọc Thể
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ngân hàng VietinBank
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 194
Họ tên: Trương Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 783
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy An
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 77
Họ tên: Nguyễn Anh Lâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 226
Họ tên: Lê Thị Thu Huyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Xây dựng
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 536
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2061
Họ tên: Trần Hữu Thiết
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2535
Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 728
Họ tên: Võ Thị Bích Hạnh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 173
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 68
Họ tên: Dương Văn Cư
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 20
Họ tên: Lê Minh Giáp
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 9
Họ tên: Trần Quyết Thắng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 8
Họ tên: Nguyễn Thanh Vũ
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 13
Họ tên: Lê Vũ Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Phó đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phạm Văn Chung
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Văn Tân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Thị Bảy
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Việt Thắng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phan Thùy Dương
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Phó đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0