ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
select

Họ tên: Lâm Tử Vân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1
Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 25
Họ tên: Lâm Nguyễn Ngọc Trinh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Bảo hiểm Xã hội
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 15
Họ tên: Hà Thanh Hùng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 8
Họ tên: Hồ Thị Hoa Xuân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 72
Họ tên: Võ Thị Kim Loan
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 4
Họ tên: Phạm Thị Bé Thơm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 18
Họ tên: Lê Hoàng Phương Thảo
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 66
Họ tên: Bùi Tấn Phương
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Xây dựng
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 50
Họ tên: Lê Thị Thu Huyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 6
Họ tên: Trịnh Thị Kim Truyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ngân hàng VietinBank
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 173
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Oanh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 626
Họ tên: Đinh Thị Hồng Phấn
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 86
Họ tên: Một cửa PCCC
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 672
Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 215
Họ tên: Ngô Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1105
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Công Thương
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1324
Họ tên: Phạm Ngọc Thanh Lan
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 50
Họ tên: Phạm Thanh Tùng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Lao động, TBXH
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 96
Họ tên: Huỳnh Hữu Minh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 261
Họ tên: Trương Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 783
Họ tên: Lê Xuân Kim Thi
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 35
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2120
Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 168
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 81
Họ tên: Lê Việt Thắng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phan Thùy Dương
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Phó đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Trần Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Nguyễn Võ Trọng Danh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0