ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
select

Họ tên: Văn Hoàng Quân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 48
Họ tên: Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 36
Họ tên: Lâm Tử Vân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1
Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 25
Họ tên: Lâm Phương Thiên Lam
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 29
Họ tên: Lâm Nguyễn Ngọc Trinh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Bảo hiểm Xã hội
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 61
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Duy
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 73
Họ tên: Đặng Thị Kiều Oanh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 23
Họ tên: Phạm Ngọc Thanh Lan
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 14
Họ tên: Đinh Ngọc Khuyến
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Xây dựng
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2
Họ tên: Võ Thị Kim Loan
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 4
Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2
Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh
Ngày sinh:
Giới tính: Nam
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 39
Họ tên: Hà Thanh Hùng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 8
Họ tên: Hồ Thị Hoa Xuân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 4
Họ tên: Trần Thị Ánh Hồng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 363
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Oanh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 579
Họ tên: Nguyễn Thị Gàng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1202
Họ tên: Trịnh Thị Kim Truyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ngân hàng VietinBank
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 173
Họ tên: Nguyễn Thị Út Hiền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 356
Họ tên: Bùi Thanh Phong
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 101
Họ tên: Một cửa PCCC
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 672
Họ tên: Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 236
Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 221
Họ tên: Huỳnh Hữu Minh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 180
Họ tên: Phan Việt Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1139
Họ tên: Ngô Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1105
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Công Thương
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1242
Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 338
Họ tên: Lê Thị Liễu
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Lao động, TBXH
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1279
Họ tên: Trương Thị Ngọc Thể
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ngân hàng VietinBank
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 194
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy An
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Y tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 82
Họ tên: Trương Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 783
Họ tên: Nguyễn Anh Lâm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 226
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 90
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2061
Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 728
Họ tên: Trần Hữu Thiết
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2539
Họ tên: Võ Thị Bích Hạnh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 182
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tư pháp
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 81
Họ tên: Dương Văn Cư
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 20
Họ tên: Lê Minh Giáp
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 9
Họ tên: Trần Quyết Thắng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 8
Họ tên: Nguyễn Thanh Vũ
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 13
Họ tên: Phạm Thanh Tùng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Lao động, TBXH
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 10
Họ tên: Lê Vũ Linh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Phó đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phạm Văn Chung
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Văn Tân
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Thị Bảy
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Cán bộ
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Việt Thắng
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phan Thùy Dương
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Phó đội trưởng
Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Đinh Thị Hồng Phấn
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Phạm Thị Bé Thơm
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Lê Hoàng Phương Thảo
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
Họ tên: Bùi Tấn Phương
Ngày sinh:
Giới tính:
Trình độ:
Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: Sở Xây dựng
Đơn vị: Bộ phận TN & trả KQ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0